Lanh chua online dating dating sites campers

Rated 4.14/5 based on 658 customer reviews

Quý khách được khuyến cáo cung cấp tất cả những giấy tờ bổ sung có liên quan trong thời gian nộp hồ sơ.Nhân viên xét duyệt hồ sơ có thể liên hệ trực tiếp đến quý khách trong trường hợp phải bổ sung thêm thông tin.

lanh chua online dating-3

lanh chua online dating-83

lanh chua online dating-45

Nếu quý khách chọn phương thức nộp hồ sơ thị thực trực tuyến thông qua trang mạng của Bộ Nội Vụ Úc ( thay vì nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc, thì Trung tâm không thể trợ giúp cho quý khách trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến.

Quý khách sẽ nhận được một thư hướng dẫn từ Bộ Nhập Cư và Bảo vệ Biên Giới Úc cho biết làm cách nào để đăng tải những hồ sơ bổ sung trực tuyến.

Thời gian xét duyệt có sẵn ở trên trang mạng của Bộ Nội Vụ Úc: https:// Khi quyết định được đưa ra về bộ hồ sơ của quý khách, kết quả sẽ được chuyển tới hòm thư điện tử mà quý khách đã đăng kí.

Nếu quý khách chỉ đến thăm Việt Nam, đơn xin thị thực của quý khách phải nộp tại Đại sứ quán / Lãnh Sự Quán gần nhất tại đất nước quý khách mang quốc tịch hoặc được chỉ định tại Trung tâm xét duyệt thị thực Úc.

Để giúp quý khách nộp hồ sơ hoàn chỉnh và hạn chế tình trạng trì hoãn, Đại sứ quán đã đăng tải danh sách giấy tờ cần nộp trong hồ sơ mà quý khách có thể tải về để biết được những giấy tờ cần thiết phải nộp.

Leave a Reply